Sprawozdanie finansowe wspólnoty za pomocą kilku kliknięć

Podstawową funkcjonalnością modułu Sprawozdania jest możliwość definiowania planów gospodarczych oraz kontrola nad ich wykonaniem. Ponadto moduł umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych przygotowanych pod kątem wspólnot mieszkaniowych.

Sprawozdanie finansowe wspólnoty

Dzięki automatyzacji tworzenia planu kont księgowych oraz definiowania pozycji sprawozdawczych moduł Sprawozdania pozwala na szybkie przygotowanie planów gospodarczych. Tworząc plan, budżet możesz definiować zarówno ręcznie, jak i procentowo na podstawie budżetu w zamkniętym okresie historycznym. Przyjęty plan gospodarczy może podlegać kontroli na każdym etapie jego wykonania, dzięki czemu zarządzający może szybko reagować na ewentualny brak płynności finansowej wspólnoty.

Tworzone w aplikacji plany gospodarcze posiadają prosty i czytelny układ, uwzględniający podział na trzy najważniejsze aspekty finansowania wspólnoty mieszkaniowej: utrzymanie nieruchomości wspólnej, świadczenia na rzecz lokali oraz fundusz remontowy.

Moduł Sprawozdawczość pozwala Ci także na łatwe przygotowanie sprawozdania finansowego wspólnoty. Dokumenty te generowane są automatycznie na podstawie wprowadzonych w module Księgowość zapisów księgowych.

Zobacz pozostałe moduły

Wspólnota

Ewidencja zasobów i rejestr właścicieli lokali
więcej →

Księgowość

Automatyczne naliczanie zaliczek eksploatacyjnych
więcej →

Media

Ewidencja liczników i rozliczania zużycia
więcej →

Uchwały

System podejmowania i ewidencji uchwał
więcej →

Sprawozdania

Plany gospodarcze i sprawozdania finansowe
więcej →

Dokumenty

Archiwum dokumentów wspólnoty online
więcej →

Komunikacja

Komunikacja z mieszkańcami
więcej →

Panel eMieszkańca

E-kartoteka właściciela lokalu
więcej →

CRM Zarządcy

Administracja kontem i wspólnotami
więcej →

Masz pytania?

Zobacz sekcję FAQ lub Napisz do naszego konsultanta s.skalski@emieszkaniec.pl