Prosta ewidencja liczników, zużycia wody oraz skuteczne rozliczenia świadczeń dla lokali

Moduł Media to narzędzie umożliwiające prowadzenie ewidencji urządzeń opomiarowania, np. wodomierzy czy podzielników ciepła, okresowe rejestrowanie ich stanu, a także zautomatyzowane rozliczanie zużycia opomiarowanych nimi mediów.

Ewidencja liczników wspólnoty

Rozliczanie mediów to jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków we wspólnocie. Stanie się to łatwiejsze dzięki modułowi Media i prostej ewidencji urządzeń opomiarowania. Ewidencja ta umożliwi Ci przede wszystkim łatwe przypisanie liczników do określonego lokalu, okresowe rejestrowanie ich stanu oraz wykonywanie na jego podstawie rozliczenia zużycia wg przyjętego schematu.

Deklaracja stanu liczników może odbywać się zarówno przez zarządzającego, jak i samego właściciela lokalu z poziomu Panelu Mieszkańca. Każda deklaracja stanu jest automatycznie sprawdzana pod kątem ewentualnej pomyłki wprowadzającego, a wprowadzane wartości są weryfikowane z poprzednimi danymi (np. w przypadku wodomierzy, dla wartości niższych niż wprowadzone uprzednio, prezentowane jest ostrzeżenie). Stany liczników wprowadzane przez właściciela mogą być ręcznie lub automatycznie zatwierdzane przez zarządcę.

Wprowadzone stany liczników stanowią podstawę do automatycznego wykonania rozliczenia zużycia mediów dla poszczególnych lokali oraz wspólnoty ogółem. Rozliczenie takie może być w łatwy sposób zaimportowane do modułu Księgowość, gdzie automatycznie wykonane zostanie jego księgowanie.

Zobacz pozostałe moduły

Wspólnota

Ewidencja zasobów i rejestr właścicieli lokali
więcej →

Księgowość

Automatyczne naliczanie zaliczek eksploatacyjnych
więcej →

Media

Ewidencja liczników i rozliczania zużycia
więcej →

Uchwały

System podejmowania i ewidencji uchwał
więcej →

Sprawozdania

Plany gospodarcze i sprawozdania finansowe
więcej →

Dokumenty

Archiwum dokumentów wspólnoty online
więcej →

Komunikacja

Komunikacja z mieszkańcami
więcej →

Panel eMieszkańca

E-kartoteka właściciela lokalu
więcej →

CRM Zarządcy

Administracja kontem i wspólnotami
więcej →

Masz pytania?

Zobacz sekcję FAQ lub Napisz do naszego konsultanta s.skalski@emieszkaniec.pl