Moduł SPRAWOZDANIA - plan gospodarczy i sprawozdanie finansowe wspólnoty za pomocą kilku kliknięć

Podstawową funkcjonalnością modułu Sprawozdania jest możliwość definiowania planów gospodarczych oraz kontrola nad ich wykonaniem. Ponadto, moduł umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych przygotowanych pod kątem wspólnot mieszkaniowych.

Ikona

Dzięki automatyzacji tworzenia planu kont księgowych oraz definiowania pozycji sprawozdawczych, moduł Sprawozdania pozwala na szybkie przygotowanie planów gospodarczych. Tworząc plan, budżet możesz definiować zarówno ręcznie, jak i procentowo na podstawie budżetu w zamkniętym okresie historycznym. Przyjęty plan gospodarczy może podlegać kontroli na każdym etapie jego wykonania, dzięki czemu zarządzający może szybko reagować na ewentualny brak płynności finansowej wspólnoty.

Tworzone w aplikacji plany gospodarcze posiadają prosty i czytelny układ uwzględniający podział na trzy najważniejsze aspekty finansowania wspólnoty mieszkaniowej: utrzymanie nieruchomości wspólnej, świadczenia na rzecz lokali oraz fundusz remontowy.

Moduł Sprawozdawczość pozwala Ci także na łatwe przygotowanie sprawozdania finansowego wspólnoty. Dokumenty te generowane są automatycznie na podstawie wprowadzonych w module Księgowość zapisów księgowych.

sprawdź możliwości modułu

Sprawdź pozostałe moduły