Moduł MEDIA - prosta ewidencja liczników, zużycia wody oraz skuteczne rozliczenia świadczeń dla lokali

Moduł Media to narzędzie umożliwiające prowadzenie ewidencji urządzeń opomiarowania, np. wodomierzy czy podzielników ciepła. Okresowe rejestrowanie ich stanu a także zautomatyzowane rozliczanie zużycia opomiarowanych nimi mediów.

Ikona

Moduł Media to narzędzie umożliwiające prowadzenie ewidencji urządzeń opomiarowania, np. wodomierzy czy podzielników ciepła. Okresowe rejestrowanie ich stanu a także zautomatyzowane rozliczanie zużycia opomiarowanych nimi mediów. 

Rozliczanie mediów to jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków zarządzającego wspólnotą. Ułatwić go może moduł Media, dzięki prostej ewidencji urządzeń opomiarowania. Ewidencja ta umożliwi Ci przede wszystkim łatwe przypisanie liczników do określonego lokalu, okresowe rejestrowanie ich stanu oraz wykonywanie na jego podstawie rozliczenia zużycia wg przyjętego schematu.

Deklaracja stanu liczników może odbywać się zarówno przez zarządzającego, jak i samego właściciela lokalu z poziomu Panelu Mieszkańca. Każda deklaracja stanu jest automatycznie sprawdzana pod kątem ewentualnej pomyłki wprowadzającego: weryfikowane są m.in. wprowadzane wartości pod kątem wartości uprzednio wprowadzonych (np. w przypadku wodomierzy, dla wartości niższych niż wprowadzone uprzednio, prezentowane jest ostrzeżenie). Stany liczników wprowadzane przez właściciela mogą być ręcznie lub automatycznie zatwierdzane przez zarządcę.

Wprowadzone stany liczników stanowią podstawę do automatycznego wykonania rozliczenia zużycia mediów dla poszczególnych lokali oraz wspólnoty ogółem. Rozliczenie takie może być w łatwy sposób zaimportowane do modułu Księgowość, gdzie automatycznie wykonane zostanie jego księgowanie.

Sprawdź pozostałe moduły