Poznaj możliwości PANELU ZARZĄDCY

System eMieszkaniec.pl zaprojektowany został w sposób umożliwiający pracę na każdej z obsługiwanych   wspólnot jako odrębnej jednostce organizacyjnej. Panel Zarządcy stanowi punkt centralny systemu eMieszkaniec.pl. To z jego poziomu dokonasz uruchomienia aplikacji dla poszczególnej obsługiwanej wspólnoty.

Panel Zarządcy umożliwia:

Definiowanie obsługiwanych wspólnot

Masz możliwość zdefiniowania takiej ilości wspólnot, jaką zadeklarowałeś podczas składania zamówienia. Dzięki temu opłata abonamentowa obejmuje tylko te wspólnoty, które rzeczywiście obsługujesz. W przypadku, gdy zaprzestajesz obsługi którejś ze wspólnot, po prostu ją wyłączasz.

Zarządzanie użytkownikami

Definiowanie użytkowników mających dostęp do systemu jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy, że wskażesz adres email użytkownika, którego chcesz zaprosić oraz zaznaczysz uprawnienia, jakie ten użytkownik powinien posiadać: zarządcy lub/i księgowego. System, w Twoim imieniu, wyśle na wskazany adres email zaproszenie do rejestracji, Ty natomiast w każdej chwili będziesz miał możliwość sprawdzenia, czy Twoje zaproszenie zostało przyjęte.

Terminarz wspólnot

Dzięki terminarzowi w łatwy sposób zdefiniujesz zadania i terminy poszczególnych zarządzanych przez Ciebie wspólnot. Każde zdefiniowane zadanie lub termin możesz także udostępnić właścicielom lokali w wybranej wspólnocie.

Pulpit zarządcy

Pulpit stanowi prosty CRM dla zarządzających wspólnotami. W ramach niego znajdziesz zawsze najpilniejsze informacje odnośnie zaplanowanych zadań lub nadchodzących terminów. A dzięki zawsze aktualnej liście zgłoszonych usterek i awarii będziesz w stanie szybko zareagować na problemy właścicieli w obsługiwanych wspólnotach.

Słownik osób i firm

Słownik osób i firm stanowi zbiór danych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które występują w przynajmniej jednej zarządzanej przez Ciebie wspólnocie jako właściciele, kontrahenci czy zatrudnieni. Dzięki przechowywaniu danych w słowniku, raz zdefiniowaną osobę lub podmiot możesz w łatwy sposób przypisywać do wszystkich obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie usługami i abonamentem

System eMieszkaniec.pl umożliwia samodzielne zarządzanie wykupionymi usługami poprzez określenie abonamentu wraz ze wszystkimi opcjami dodatkowymi. W każdej chwili możesz dokonać zmiany abonamentu oraz limitów wynikających z Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zawsze płacisz tylko za to, z czego korzystasz.

Dostęp online do faktur za usługi

W każdej chwili możesz pobrać i opłacić każdą fakturę z tytułu zakupionych usług w systemie eMieszkaniec.pl a tym samym zapoznać się z wynikającymi z nich zobowiązaniami. Dzięki temu na bieżąco kontrolujesz ponoszone koszty.

Zarządzanie danymi bilingowymi

Dostęp do swoich danych jest zawsze pod ręką. Z jednego miejsca definiujesz płatnika faktur, aktualizujesz dane adresowe i bilingowe.