PANEL ZARZĄDCY - prosty CRM każdego zarządcy oraz panel zarządzania usługami eMieszkaniec.pl

Moduł Panel zarządcy daje możliwość definiowania zarządzanych wspólnot, dostępu użytkowników oraz zarządzania kontem w eMieszkaniec.pl.

Ikona

Panel Zarządcy to moduł stanowiący punkt wejścia do systemu eMieszkaniec.pl. Z jego poziomu uruchamiana jest aplikacja do obsługi poszczególnej wspólnoty mieszkaniowej. Moduł ten, umożliwia zdefiniowanie obsługiwanych wspólnot, zarządzanie własnymi danymi i usługami oraz poziomem dostępu zaproszonych przez Ciebie użytkowników. Posiada funkcjonalność prostego systemu CRM, dzięki któremu będziesz powiadamiany o zadaniach i zbliżających się terminach w obsługiwanych przez Ciebie wspólnotach.

Narzędzie to służy przede wszystkim definiowaniu obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych. Udostępniony w ramach Panelu Zarządcy pulpit umożliwia szybki, zbiorczy podgląd zadań i terminów, a także wygodą edycję. Dzięki temu stanowi swoisty system CRM dedykowany zarządzającym wspólnotami mieszkaniowymi. Z poziomu pulpitu możesz mieć dostęp do awarii i usterek zgłaszanych przez członków poszczególnych wspólnot.

Panel Zarządcy to także narzędzie, dzięki któremu samodzielnie, w prosty i intuicyjny sposób dokonasz zmian w zamówionych przez Ciebie usługach czy abonamencie. Z jego poziomu będziesz mógł na przykład zarządzać swoimi danymi do faktury czy adresem korespondencyjnym. W jednym miejscu znajdziesz także wszystkie wystawione w serwisie eMieszkaniec.pl faktury oraz informacje o zobowiązaniach z nich wynikających. Z poziomu Panelu Zarządcy zdefiniujesz także użytkowników systemu nadając im uprawnienia zarządcy bądź księgowego.

sprawdź możliwości modułu

Sprawdź pozostałe moduły