Moduł KSIĘGOWOŚĆ - zautomatyzowane narzędzie do księgowości wspólnot mieszkaniowych

Księgowość to kluczowe zagadnienie w obsłudze każdej wspólnoty mieszkaniowej. Moduł Księgowość umożliwi Ci automatyczne i szybkie księgowanie zaliczek eksploatacyjnych, zapłat właścicieli a także rozliczeń mediów.

Ikona

Moduł Księgowość to zautomatyzowane narzędzie wspomagające rozliczenia wspólnot mieszkaniowych. Jako, że jest to rozwiązanie dedykowane właśnie wspólnotom, w pełni informatyzuje ono procesy związane z przepływami środków związanych zarówno z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, świadczeniami na rzecz lokali indywidualnych oraz funduszem remontowym.

Głównym założeniem modułu Księgowość było zautomatyzowanie procesu obsługi księgowej wspólnot mieszkaniowych w trzech aspektach: utrzymanie nieruchomości wspólnej, obsługa świadczeń na rzecz lokali indywidualnych oraz obsługa funduszu remontowego. Dzięki powyższemu podziałowi, zarówno wynik finansowy wspólnoty jak i poszczególne rozliczenia z właścicielami lokali są możliwe do ustalenia w szybki i prosty sposób.

Platforma eMieszkaniec.pl zakłada automatyzację procesów związanych z obsługą księgową wspólnoty począwszy od etapu konfiguracji. Definiując wspólnotę w systemie, automatycznie tworzony jest specjalnie przygotowany plan kont, umożliwiający dodawanie także własnych kont syntetycznych i analitycznych. Utworzony w ten sposób plan kont jest również automatycznie skoordynowany ze składnikami opłat wchodzącymi w skład zaliczek eksploatacyjnych naliczanych właścicielom. Plan kont jest także każdorazowo aktualizowany przy definiowaniu właścicieli lokali czy kontrahentów – każdemu z nich tworzone jest automatycznie konto rozrachunkowe.

Automatyzacji podlega również sam proces naliczania zaliczek eksploatacyjnych właścicielom lokali. Aby zaliczka była prawidłowo naliczana, należy jednorazowo zdefiniować tabelę opłat zawierającą wszystkie obowiązujące dla danej grupy lokali składniki opłat wraz z aktualnymi stawkami. Wówczas właściciele przypisanych do grupy lokali będą – w zależności od preferencji – automatycznie lub ręcznie, obciążania z tytułu miesięcznej zaliczki eksploatacyjnej.

sprawdź możliwości modułu

Sprawdź pozostałe moduły