Moduł KOMUNIKACJA - narzędzie do tradycyjnej i elektronicznej korespondencji z mieszkańcami

Moduł Komunikacja to zestaw narzędzi wspomagających pracę osoby zarządzającej wspólnotą mieszkaniową zarówno pod względem przygotowania tradycyjnej korespondencji seryjnej do właścicieli lokali, jak i w tworzeniu oraz wysyłce korespondencji elektronicznej.

Ikona

Dodatkowy, innowacyjny element aplikacji stanowi tzw. Tablica – miejsce szybkiej wymiany informacji, komunikatów czy zapytań pomiędzy zarządcą a mieszkańcami, jak również między samymi właścicielami lokali we wspólnocie.

W dzisiejszych czasach jak nigdy dotąd liczy się szybki dostęp do informacji. Nowoczesne rozwiązania dedykowane wspólnotom mieszkaniowym powinny zatem być wysposażone w funkcjonalności zapewniające szybką komunikację pomiędzy zarządzającym i właścicielami, a także między samymi właścicielami lokali. Moduł „Komunikacja”wspomaga dostęp właścicieli lokali do dedykowanych im informacji przy użyciu trzech kanałów:

Tradycyjna wysyłka korespondencji: przygotuj – wydrukuj – wyślij. Tak w skrócie można opisać proces obejmującytakie czynności zarządcy jak tworzenie korespondencji seryjnej do włascicieli, przygotowanie wydruków oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wysłanej. Przygotowana w ten sposób korespondencja zostaje automatycznie przydzielona do preferowanej – ze względu na sposób wysyłki – listy.

Elektroniczna wysyłka korespondencji. Platforma eMieszkaniec.pl umożliwia zarówno wysyłanie korespondencji do właścicieli w formie typowego mailingu, jak również udostępnia narzędzie do wysyłki przygotowanej korespondencji seryjnej na przypisany do właściciela adres email. Dzięki tej funkcjonalności, właściciele preferujący tę formę korespondencji będą otrzymywali na swoją skrzynkę mailową informacje np. o zmianie składników i cen zaliczki dotyczącej ich lokalu.

Tablica. Innowacyjne narzędzie do bezpośredniej i szybkiej komunikacji między zarządzającymi wspólnotą i włascicielami lokali. Dostęp właścicieli odbywa się z poziomu Panelu Mieszkańca. Dzięki Tablicy w łatwy sposób przekażesz właścicielom komunikat o zbliżającym się zebraniu, udostępnisz im ważne dokumenty, a sami właściciele będą mogli przekazać innym komunikat o znalezionych kluczach.

sprawdź możliwości modułu

Sprawdź pozostałe moduły