Poznaj możliwości modułu WSPÓLNOTA

Ewidencja budynków i lokali, przypisywanie właścicileli oraz rejestr właścicieli obecnych jak i historycznych. To tylko część funkcjonalności, jakie udostępnia oprogramowanie dla wspólnot eMieszkaniec.pl.

W ramach modułu Wspólnota, masz możliwość zdefiniowania właściciela lokali niewyodrębnionych (np. gmina czy deweloper), do którego lokale te przypisywane są w sposób automatyczny. Definiowani są też poszczególni właściciele wyodrębnionych lokali. eMieszkaniec.pl umożliwia przechowywanie kompletu informacji zarówno odnośnie właścicieli bieżących, jak i właścicieli historycznych. Co najważniejsze z poziomu modułu Wspólnota, masz możliwość definiowania dla każdego z właścicieli dostępu do Panelu Mieszkańca.

Moduł Wspólnota umożliwia:

Definiowanie szczegółów wspólnoty

eMieszkaniec.pl zapewnia Ci przechowywanie kompletu informacji na temat zarządzanej nieruchomości stanowiącej wspólnotę. Informacja ta dotyczy zarówno jej stanu prawnego, jak i typowych danych rejestrowych, wymaganych przez przepisy prawa. Zdefiniowane w tym miejscu rachunki bankowe wspólnoty udostępnione są także właścicielom poprzez Panel Mieszkańca.

Definiowanie składu zarządu

Funkcjonalność ta pozwoli Ci na przechowywanie informacji odnośnie składu zarządu obsługiwanej wspólnoty. System umożliwia przechowywanie zarówno danych obowiązujących jak i historycznych członków zarządu.

Ewidencja budynków stanowiących nieruchomość wspólną

Moduł daje możliwość prowadzenia szczegółowej ewidencji każdego ze znajdujących się w ramach nieruchomości budynków. Do każdego z nich masz także możliwość ewidencjonowania dźwigów i instalacji eksploatowanych w budynku, wraz z rejestrem przeglądów i badań technicznych.

Ewidencja lokali indywidualnych

Ewidencja lokali pozwala przechowywać komplet informacji odnośnie każdego z lokali indywidualnych (zarówno stanowiących odrębną nieruchomość, jak i niewyodrębnionych), w tym informacji o udziale w nieruchomości wspólnej związanym z danym lokalem. Informacje te uzupełnia także wykaz pomieszczeń przynależnych przypisanych do określonego lokalu.

Definiowanie właściciela lokali niewyodrębnionych

Aplikacja daje możliwość zdefiniowania właściciela lokali niewyodrębnionych, takiego jak gmina czy deweloper. Wszystkie tego typu lokale zostają wówczas automatycznie przypisane do tego właściciela.

Definiowanie właścicieli wyodrębnionych lokali indywidualnych

Do każdego lokalu indywidualnego oznaczonego jako wyodrębniony, w łatwy sposób przypiszesz właściciela wraz ze wszystkimi danymi kontaktowymi oraz preferowanym sposobem komunikacji. Każdemu ze zdefiniowanych właścicieli, w prosty sposób wyślesz także zaproszenie do korzystania z Panelu Mieszkańca.

Ewidencja zgłoszeń awarii i usterek

Dzięki tej funkcjonalności masz możliwość prowadzenia rejestru bieżących napraw i konserwacji dla danej wspólnoty, na bieżąco zgłaszanych przez właścicieli poprzez Panel Mieszkańca.