Moduł WSPÓLNOTA - wygodna ewidencja zasobów wspólnoty oraz rejestr właścicieli

Moduł Wspólnota jest narzędziem umożliwiającym prowadzenie ewidencji zasobów wspólnoty w postaci budynków czy lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Pozwala także definiować właścicieli lokali stanowiących odrębną własność oraz lokali niewyodrębnionych.

Ikona

Podstawową funkcjonalnością modułu Wspólnota jest ewidencja. Podlegają jej budynki wchodzące w skład nieruchomości, lokale indywidualne oraz przypisane do nich pomieszczenia przynależne. 

Ewidencja każdego z budynków daje Ci możliwość wprowadzenia szerokiego zakresu informacji uwzględniających m.in. dane charakteryzujące określony budynek, a także charakterystyki dźwigów lub instalacji eksploatowanych w budynku. Na przykład dla każdego z dźwigów, moduł umożliwia prowadzenie rejestru badań technicznych. Podobnie każda z eksploatowanych instalacji posiada możliwość ewidencji przeglądów. Zarówno terminy badania dźwigów, jak i przeglądów instalacji odnotowywane są w terminarzu wspólnoty, dzięki czemu ze znacznym wyprzedzeniem będziesz informowany o konieczności przeprowadzenia tych czynności.

Oprogramowanie dla wspólnot eMieszkaniec.pl umożliwia także szczegółową ewidencję lokali indywidualnych będących w zasobach wspólnoty. Każdy z lokali posiada przypisany udział w nieruchomości wspólnej, a także niesie ze sobą informację o fakcie, czy został już wyodrębniony. Dla każdego z lokali, system zapewnia ewidencję pomieszczeń przynależnych.

sprawdź możliwości modułu

Sprawdź pozostałe moduły