PANEL MIESZKAŃCA - nowoczesny portal dedykowany właścicielom lokali we wspólnocie

Moduł Panel Mieszkańca umożliwia dostęp właścicieli do e-kartoteki lokali stanowiących ich własność. Właściciele za pomocą modułu, mogą na bieżąco śledzić swoje rozliczenia czy podjęte uchwały.

Ikona

Panel Mieszkańca to aplikacja umożliwiająca dostęp do platformy eMieszkaniec.pl z poziomu właścicieli poszczególnych lokali. Z jego poziomu, uwierzytelniony właściciel ma możliwość wglądu w rozrachunki z tytułu zaliczki eksploatacyjnej, przeglądania i głosowania uchwał czy deklarowania stanów liczników.

Narzędzie to pozwala przede wszystkim na dostęp właścicielom do rozrachunków związanych z utrzymaniem ich lokali oraz nieruchomości wspólnej. Ponieważ zapisy księgowe są wykonywane w czasie rzeczywistym, właściciel na bieżąco może sprawdzać stan swojego konta. Dzięki Panelowi Mieszkańca, właściciel może także deklarować stany zainstalowanych w lokalu liczników, co znacznie upraszcza okresowe rozliczenia świadczeń na rzecz lokali.

Sprawdź pozostałe moduły