Poznaj możliwości modułu DOKUMENTY

Gromadzenie dokumentów w postaci cyfrowej, obieg dokumentów pomiędzy zarządcą a księgowym a przede wszystkim wygodna wyszukiwarka. Zobacz jak łatwo organizować dokumentację wspólnoty w module Dokumenty.

Obsługa dodawania dokumentów do archiwum została zaprojektowana w taki sposób, abyś mógł jednorazowo załadować zebrane na przestrzeni czasu dokumenty. Procedurę tę można porównać do masowego dodawania zdjęć w celu wywołania w internetowym laboratorium fotograficznym. Po prostu zbierasz dokumenty, a mając wolną chwilę wrzucasz do archiwum, opisujesz je i udostępniasz zainteresowanym osobom.

Możliwości modułu Dokumenty:

Szybkie dodawanie dokumentów do archiwum

Aplikacja umożliwia Ci masowe dodawanie dokumentów w analogiczny sposób, jakbyś dodawał zdjęcia w celu wywołania w internetowym laboratorium fotograficznym. Niezależnie od tego, czy dodajesz skany czy fotografie dokumentów, w łatwy sposób możesz je pogrupować i sklasyfikować.

Obieg dokumentów pomiędzy zarządcą, księgowością i właścicielami lokali

Podział uprawnień w systemie eMieszkaniec.pl na zarządcę i księgowego pozwala na udostępnienie funkcjonalności przekazywania dodanych do repozytorium dokumentów zarówno w kompetencje zarządcy, jak i księgowego. Każdy dokument może także zostać udostępniony do wglądu właścicielom lokali.

Prosta klasyfikacja każdego dokumentu

Dzięki intuicyjnemu systemowi nadawania dokumentom etykiet, w łatwy sposób oznaczysz każdy dokument charakteryzującą go frazą lub – za pomocą specjalnych etykiet – przypiszesz do określonego lokalu czy osoby (właściciela lokalu, członka zarządu wspólnoty czy kontrahenta)

Funkcjonalna wyszukiwarka dokumentów w archiwum

Znalezienie konkretnego dokumentu związanego z obsługiwaną przez Ciebie wspólnotą mieszkaniową nie będzie stanowić problemu. Wyszukiwarka zawarta w module „Dokumenty” umożliwi Ci przeszukiwanie zarówno wg prostych jak i złożonych kryteriów. System nadawania etykiet pozwoli także na szybki dostęp do powiązanych wzajemnie ze sobą dokumentów.