Moduł DOKUMENTY - archiwum dokumentów wspólnoty w cyfrowej formie

Moduł Dokumenty stanowi narzędzie umożliwiające przechowywanie i ewidencję wszelkich dokumentów wspólnoty w cyfrowej formie.

Ikona

Aplikacja Dokumenty daje m.in. możliwość prostego obiegu dokumentów, pomiędzy zarządcą, księgowym i właścicielami. Etykiety nadawane dokumentom pozwolą na szybkie odnalezienie dokumentów wzajemnie ze sobą powiązanych.

W dobie powszechnej cyfryzacji, zapewnienie możliwości tworzenia cyfrowego repozytorium i archiwum dokumentów, stanowi jedną z priorytetowych funkcji nowoczesnego oprogramowania do obsługi wspólnot mieszkaniowych. System eMieszkaniec.pl, w ramach modułu „Dokumenty” zapewnia nieograniczoną przestrzeń dyskową na skany lub fotografie dokumentów papierowych oraz wszelkich innych dokumentów w postaci elektronicznej.

Każdy z dodanych do systemu dokumentów możesz w łatwy sposób opisać, sklasyfikować oraz nadać im etykiety. Każdy dokument możesz także przypisać do określonego lokalu lub osoby (właściciela, członka zarządu, kontrahenta) poprzez nadanie etykiety specjalnej.

Dzięki prostemu obiegowi dokumentów, stanowiącemu integralną część systemu, w intuicyjny sposób przekażesz dokumenty w kompetencje księgowego obsługującego księgowość wspólnoty, zarządcy administrującego wspólnotą czy udostępnisz je właścicielom lokali.

sprawdź możliwości modułu

Sprawdź pozostałe moduły