Kontakt

Masz jakiekolwiek pytania bądź po prostu potrzebujesz pomocy. Czy to z funkcjonowaniem aplikacji, serwisu bądź obsługi. Daj nam znać!

Email:

Infolinia:

  • 801 007 096 (z telefonu stacjonarnego)

  • 896 749 051 (z telefonu komórkowego)

Fax:

  • 896 749 052

Operator serwisu eMieszkaniec.pl

Właścicielem marki i operatorem serwisu eMieszkaniec.pl jest Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Immanuela Kanta 17 lokal 107, 10-691 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonwgo przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592372; NIP: 7393880696; REGON: 363244063; kapitał zakładowy 80 000 zł w całości wpłacony.