Poznaj możliwości modułu księgowość

Plan kont księgowych przygotowany specjalnie dla wspólnot mieszkaniowych, proste schematy naliczania zaliczek eksploatacyjnych oraz wygodny rejestr dokumentów księgowych. Dzięki modułowi KSIĘGOWOŚĆ obsługa gospodarki finansowej wspólnoty stanie się naprawdę prosta.

Moduł Księgowość umożliwia m.in. prowadzenie ewidencji dowodów księgowych oraz przechowywanie związanych z nimi dokumentów źródłowych w formie elektronicznej. Dzięki temu na jednym ekranie masz możliwość dokonywania zapisów księgowych oraz podglądu samego dokumentu, a także możesz szybko odszukać interesujący Cię dokument zaksięgowany w przeszłości.

Moduł księgowość umożliwia

Automatyczne tworzenie planu kont

Już w trakcie definiowania wspólnoty w systemie eMieszkaniec.pl, utworzony zostaje plan kont w układzie zapewniającym klarowny podział kont na trzy grupy: utrzymanie nieruchomości wspólnej, świadczenia na rzecz lokali indywidualnych oraz fundusz remontowy. Predefiniowany plan kont możesz rozszerzyć o własne konta syntetyczne i analityczne. Moduł Księgowość umożliwia tworzenie dwóch poziomów analityki.

Definiowanie okresów obrachunkowych

Aplikacja pozwoli Ci w prosty sposób zdefiniować okresy obrachunkowe oraz szybko sporządzić dla nich bilanse otwarcia czy zamknięcia. Jednocześnie masz możliwość pracy na dwóch otwartych okresach obrachunkowych.

Automatyczne tworzenie predefiniowanych składników opłat

System eMieszkaniec.pl posiada predefiniowany zestaw składników opłat stanowiących zaliczkę eksploatacyjną, z możliwością rozbudowy o własne pozycje. Zarówno predefiniowane, jak i definiowane przez użytkownika składniki są automatycznie powiązane z określonymi kontami księgowymi w planie kont.

Automatyczne naliczanie zaliczek eksploatacyjnych

Naliczanie zaliczek eksploatacyjnych zostało w systemie eMieszkaniec.pl zaprojektowane w taki sposób, abyś mógł do różnego rodzaju lokali zdefiniować różne tabele opłat, a tym samym różne stawki. Definiując grupę opłat, przypisujesz do niej lokale, a następnie ustalasz stawki w ramach tabeli opłat. Samo comiesięczne naliczenie zaliczek możesz wykonać ręcznie lub skonfigurować automat uruchamiający naliczanie zaliczek wynikających ze zdefiniowanej tabeli opłat.

Księgowanie dokumentów udostępnionych elektronicznie lub przekazanych papierowo

Dzięki mechanizmowi udostępniania księgowości dokumentów umieszczonych w repozytorium księgowy będzie miał szybki dostęp do dokumentów w postaci elektronicznej, które należy zaksięgować. Obsługiwany w ten sposób dokument będzie podlegać małemu obiegowi dokumentów, mającemu za zadanie informować o statusie księgowania. Niezależnie od tego księgowy będzie mógł także pracować nad dokumentami dostarczonymi w formie papierowej.

Księgowanie rozliczeń mediów

Platforma eMieszkaniec.pl umożliwia szybkie księgowanie rozliczeń mediów przygotowanych na podstawie sporządzanego dla każdego z lokali rozliczenia. W każdej chwili masz możliwość wykonania interesującego Cię wydruku z prowadzonych ksiąg rachunkowych. Dzięki temu masz stałą kontrolę nad przepływami finansowymi w obsługiwanej wspólnocie.

Obsługa rozrachunków z właścicielami

Obsługa rozrachunków z właścicielami pozwoli Ci na określenie dokładnych operacji, jakie miały miejsce w rozliczeniach między każdym z właścicieli a wspólnotą. Rozrachunki prowadzone w systemie eMieszkaniec.pl umożliwiają m.in. parowanie należności wobec wspólnoty z dokonanymi przez właściciela wpłatami.

Obsługa rozrachunków z kontrahentami

Obsługa rozrachunków z kontrahentami działa na podobnych zasadach, co rozrachunki z właścicielami. Rozrachunki te jednak pozwolą dodatkowo kontrolować także zobowiązania wspólnoty względem kontrahentów oraz pomogą pilnować terminów płatności wynikających z dokumentów zakupowych.