Zautomatyzowane narzędzie do księgowości wspólnot mieszkaniowych

Księgowość to kluczowe zagadnienie w każdej wspólnocie mieszkaniowej. Moduł Księgowość umożliwi Ci automatyczne i szybkie księgowanie zaliczek eksploatacyjnych, opłat wnoszonych przez właścicieli właścicieli, a także rozliczenia mediów.

zautomatyzowane rozliczanie wspólnot

Moduł Księgowość to zautomatyzowane narzędzie wspomagające rozliczenia wspólnot mieszkaniowych. Jako że jest to rozwiązanie dedykowane właśnie wspólnotom, w pełni informatyzuje ono procesy związane z przepływami środków związanych zarówno z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, świadczeniami na rzecz lokali indywidualnych, jak i funduszem remontowym.

Głównym założeniem modułu Księgowość było zautomatyzowanie procesu obsługi księgowej wspólnot mieszkaniowych w trzech aspektach: utrzymania nieruchomości wspólnej, obsługi świadczeń na rzecz lokali indywidualnych oraz obsługi funduszu remontowego. Dzięki powyższemu podziałowi zarówno wynik finansowy wspólnoty, jak i poszczególne rozliczenia z właścicielami lokali są możliwe do ustalenia w szybki i prosty sposób.

obsługa księgowa wspólnoty

Platforma eMieszkaniec.pl zakłada automatyzację procesów związanych z obsługą księgową wspólnoty, począwszy od etapu konfiguracji. Przy definiowaniu wspólnoty w systemie, automatycznie tworzony jest specjalnie przygotowany plan kont, umożliwiający dodawanie także własnych kont syntetycznych i analitycznych. Utworzony w ten sposób plan kont jest również automatycznie skoordynowany ze składnikami opłat wchodzącymi w skład zaliczek eksploatacyjnych naliczanych właścicielom. Plan kont jest także każdorazowo aktualizowany przy definiowaniu właścicieli lokali czy kontrahentów – każdemu z nich tworzone jest automatycznie konto rozrachunkowe.

Automatyzacji podlega również sam proces naliczania zaliczek eksploatacyjnych właścicielom lokali. Aby zaliczka była prawidłowo naliczana, należy jednorazowo zdefiniować tabelę opłat zawierającą wszystkie obowiązujące dla danej grupy lokali składniki opłat wraz z aktualnymi stawkami. Wówczas właściciele przypisanych do grupy lokali będą – w zależności od preferencji – automatycznie lub ręcznie, obciążani z tytułu miesięcznej zaliczki eksploatacyjnej.

Zobacz pozostałe moduły

Wspólnota

Ewidencja zasobów i rejestr właścicieli lokali
więcej →

Księgowość

Automatyczne naliczanie zaliczek eksploatacyjnych
więcej →

Media

Ewidencja liczników i rozliczania zużycia
więcej →

Uchwały

System podejmowania i ewidencji uchwał
więcej →

Sprawozdania

Plany gospodarcze i sprawozdania finansowe
więcej →

Dokumenty

Archiwum dokumentów wspólnoty online
więcej →

Komunikacja

Komunikacja z mieszkańcami
więcej →

Panel eMieszkańca

E-kartoteka właściciela lokalu
więcej →

CRM Zarządcy

Administracja kontem i wspólnotami
więcej →

Masz pytania?

Zobacz sekcję FAQ lub Napisz do naszego konsultanta s.skalski@emieszkaniec.pl