Kontakt

Masz jakiekolwiek pytania – czy to z funkcjonowaniem aplikacji, serwisu czy obsługi – bądź po prostu potrzebujesz pomocy? Daj nam znać!

E-mail: kontakt@eMieszkaniec.pl

Infolinia: 801 007 096 (z telefonu stacjonarnego), 896 749 051 (z telefonu komórkowego)

Fax: 896 749 052

Operator serwisu eMieszkaniec.pl

Właścicielem marki i operatorem serwisu eMieszkaniec.pl jest Centrum Usług Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 9/lok. 503, 10-162 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592372; NIP: 7393880696; REGON: 363244063; kapitał zakładowy 80 000 zł w całości wpłacony.