Narzędzie do tradycyjnej i elektronicznej korespondencji z mieszkańcami

Moduł Komunikacja to zestaw narzędzi wspomagających wspólnotą mieszkaniową zarówno pod względem przygotowania tradycyjnej korespondencji seryjnej do właścicieli lokali, jak i tworzenia oraz wysyłania korespondencji elektronicznej.

Korespondencja z mieszkańcami wspólnoty
ewidencja budynków wspólnoty

Dodatkowy, innowacyjny element aplikacji stanowi tzw. Tablica – miejsce szybkiej wymiany informacji, komunikatów czy zapytań pomiędzy wspólnotą a mieszkańcami, jak również między samymi właścicielami lokali we wspólnocie.

W dzisiejszych czasach jak nigdy dotąd liczy się szybki dostęp do informacji. Nowoczesne rozwiązania dedykowane wspólnotom mieszkaniowym powinny zatem być wyposażone w funkcjonalności zapewniające szybką komunikację pomiędzy wspólnotą i właścicielami, a także między samymi właścicielami lokali. Moduł „Komunikacja” wspomaga dostęp właścicieli lokali do dedykowanych im informacji przy użyciu trzech kanałów:

 

Tradycyjna wysyłka korespondencji: przygotuj – wydrukuj – wyślij. Tak w skrócie można opisać proces obejmujący takie czynności zarządcy jak tworzenie korespondencji seryjnej do właścicieli, przygotowanie wydruków oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wysłanej. Przygotowana w ten sposób korespondencja zostaje automatycznie przydzielona do preferowanej – ze względu na sposób wysyłki – listy.

Elektroniczna wysyłka korespondencji. Platforma eMieszkaniec.pl umożliwia zarówno wysyłanie korespondencji do właścicieli w formie typowego mailingu, jak również udostępnia narzędzie do wysyłki przygotowanej korespondencji seryjnej na przypisany do właściciela adres email. Dzięki tej funkcjonalności właściciele preferujący tę formę korespondencji będą otrzymywali na swoją skrzynkę mailową informacje np. o zmianie składników i cen zaliczki dotyczącej ich lokalu.

Tablica. Innowacyjne narzędzie do bezpośredniej i szybkiej komunikacji między wspólnotą a właścicielami lokali. Dostęp właścicieli odbywa się z poziomu Panelu Mieszkańca. Dzięki Tablicy w łatwy sposób przekażesz właścicielom komunikat o zbliżającym się zebraniu, udostępnisz im ważne dokumenty, a sami właściciele będą mogli przekazać innym komunikat o znalezionych kluczach.

ewidencja lokali wspólnoty mieszkaniowej

Zobacz pozostałe moduły

Wspólnota

Ewidencja zasobów i rejestr właścicieli lokali
więcej →

Księgowość

Automatyczne naliczanie zaliczek eksploatacyjnych
więcej →

Media

Ewidencja liczników i rozliczania zużycia
więcej →

Uchwały

System podejmowania i ewidencji uchwał
więcej →

Sprawozdania

Plany gospodarcze i sprawozdania finansowe
więcej →

Dokumenty

Archiwum dokumentów wspólnoty online
więcej →

Komunikacja

Komunikacja z mieszkańcami
więcej →

Panel eMieszkańca

E-kartoteka właściciela lokalu
więcej →

CRM Zarządcy

Administracja kontem i wspólnotami
więcej →