Poznaj możliwości modułu Komunikacja

Przygotowanie i wysyłka korespondencji zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej, mailing do mieszkańców oraz szybka komunikacja za pomocą tablicy. Zobacz, jak wiele możliwości daje moduł Komunikacja. Moduł komunikacja umożliwa dostęp do szczegółowych informacji pomiędzy zarządcą, księgowością a mieszkańcami.
Korespondencja z mieszkańcami wspólnoty

Możliwości modułu Komunikacja

Szybka komunikacja za pomocą Tablicy

Aplikacja udostępnia Ci narzędzie dzięki któremu w szybki sposób przekażesz komunikaty (np. o zbliżającym się zebraniu lub rozpoczęciu prac remontowych w budynku) właścicielom lokali w obsługiwanej wspólnocie. Dzięki Tablicy możesz też udostępnić mieszkańcom określone dokumenty przechowywane w systemie. Posty na Tablicy będą mogli umieszczać także sami mieszkańcy z poziomu Panelu Mieszkańca.

Mailing do właścicieli lokali

Mailing to kolejna forma komunikacji z właścicielami, jaką umożliwia platforma eMieszkaniec.pl. Dzięki niej będziesz miał możliwość masowej wysyłki wiadomości e-mail do wszystkich lub wybranych, zarejestrowanych w systemie właścicieli lokali.

Przygotowanie pism i zawiadomień

W systemie eMieszkaniec.pl masz możliwość przygotowywania korespondencji seryjnej takiej jak np. zawiadomienie o obowiązującej tabeli składników zaliczki eksploatacyjnej, rozliczenie zużycia wody w lokalu, rozliczenie roczne lokalu czy bieżący stan rozrachunków. Korespondencja taka może być automatycznie kierowana do wysyłki w preferowany przez odbiorcę sposób, tj. elektronicznie (na podany przez właściciela lokalu adres e-mail) lub tradycyjnie (wydruk i wysyłka korespondencji papierowej).

Obsługa procesu wysyłki korespondencji papierowej

Aplikacja umożliwi Ci zautomatyzowanie procesu przygotowania do wysyłki korespondencji papierowej. Dzięki tworzonym w systemie listom wysyłki możesz zapanować nad korespondencją o każdym ze statusów: przygotowane do druku, wydrukowane i wysłane. Możesz także określić sam sposób dostarczenia wysyłki każdej przygotowanej korespondencji papierowej: wysyłka pocztą lub dostarczenie osobiste do skrzynki właściciela.

Sprawdzenie statusu wysyłki korespondencji elektronicznej

Dzięki tej funkcji będziesz miał możliwość sprawdzenia każdego maila wysłanego do właścicieli z systemu eMieszkaniec.pl; jego statusu wysyłki oraz podglądu treści wraz z załącznikami.