Nowoczesny portal dedykowany właścicielom lokali we wspólnocie

Moduł Panel Mieszkańca umożliwia dostęp właścicieli do e-kartoteki lokali stanowiących ich własność. Właściciele mogą za pomocą modułu na bieżąco śledzić swoje rozliczenia czy podjęte uchwały.

Panel Mieszkańca to aplikacja umożliwiająca dostęp do platformy eMieszkaniec.pl z poziomu właścicieli poszczególnych lokali. Z jego poziomu uwierzytelniony właściciel ma możliwość wglądu w rozrachunki z tytułu zaliczki eksploatacyjnej, przeglądania i głosowania uchwał czy deklarowania stanów liczników.

Narzędzie to pozwala przede wszystkim na dostęp właścicielom do rozrachunków związanych z utrzymaniem ich lokali oraz nieruchomości wspólnej. Ponieważ zapisy księgowe są wykonywane w czasie rzeczywistym, właściciel na bieżąco może sprawdzać stan swojego konta. Dzięki Panelowi Mieszkańca właściciel może także deklarować stany zainstalowanych w lokalu liczników, co znacznie upraszcza okresowe rozliczenia świadczeń na rzecz lokali.

Zobacz pozostałe moduły

Wspólnota

Ewidencja zasobów i rejestr właścicieli lokali
więcej →

Księgowość

Automatyczne naliczanie zaliczek eksploatacyjnych
więcej →

Media

Ewidencja liczników i rozliczania zużycia
więcej →

Uchwały

System podejmowania i ewidencji uchwał
więcej →

Sprawozdania

Plany gospodarcze i sprawozdania finansowe
więcej →

Dokumenty

Archiwum dokumentów wspólnoty online
więcej →

Komunikacja

Komunikacja z mieszkańcami
więcej →

Panel eMieszkańca

E-kartoteka właściciela lokalu
więcej →

CRM Zarządcy

Administracja kontem i wspólnotami
więcej →

Masz pytania?

Zobacz sekcję FAQ lub Napisz do naszego konsultanta s.skalski@emieszkaniec.pl