System do obsługi wspólnot mieszkaniowych – dlaczego warto poznać eMieszkaniec.pl?

paź 2, 2020 | blog | 0 komentarzy

Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „system do obsługi wspólnot mieszkaniowych” wyświetla się nam ponad 3 mln wyników. Zważywszy na specyfikę branży jest to naprawdę ogromna liczba. Jeśli przeanalizujemy przedmiotowy rynek to znajdziemy kilkadziesiąt oprogramowańktóre w taki czy inny sposób obejmując tematykę zarządzania nieruchomościami. Jedne istnieją od przeszło dwudziestu lat, inne powstały dopiero niedawno. Jednak to, co je wszystkie łączy to schematyczność. 

Praktycznie wszystkie – z małymi wyjątkami – są tworzone w sposób tendencyjny i przewidywalny. Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, że różnią się tylko i wyłącznie dwiema cechami. Po pierwsze, zakresem funkcjonalności. Po drugie, prostotą użytkowania. 

Charakterystyczne elementy, które system do obsługi wspólnot mieszkaniowych powinien posiadać

Zakres funkcjonalności jest sumą tego wszystkiego, co program do zarządzania nieruchomościami „potrafi”. Wydawcy takich systemów prześcigają się, aby ich rozwiązanie było jak najbardziej komplementarne. Łączyło w sobie wiele modułów, realizowało skomplikowane procesy, a przy tym wpisywało się w obowiązującą na dany moment politykę komunikacji. Kiedyś, aby kupić i zainstalować system należało spotkać się w biurze z handlowcem i przeprowadzić proces wdrożenia. Dziś wiele rozwiązań umożliwia zakupy online, które sprowadzają się do szybkiej rejestracji i natychmiastowej pracy z systemem. Funkcjonalność więc poszerza swój zakres nie tylko o niezbędne mechanizmy pracy, ale również ich technologię. Nadal jednak nie wykracza poza szablonowy schemat myślenia o obsłudze nieruchomości. 
Prostota użytkowania z kolei to pewna wykładnia tego, jak wygodnie i szybko użytkownik porusza się po systemie. Cecha ta w dużej części pozostaje w sferze subiektywności. Ktoś bowiem, kto jest przyzwyczajony do rozwiązań sprzed kilku lat będzie uważał je za zdecydowanie prostsze w obsłudze niż te współczesne. I słusznie, doświadczenia pracy w danym środowisku wpływają na to, jak je postrzegamy. I jeśli praca nie nastręcza nam problemów, to po co zmieniać coś, co działa.

Te dwie cechy w dużej mierze są wyznacznikiem dzisiejszych rozwiązań. W związku z otwarciem się rynku (proces deregulacji), coraz więcej firm informatycznych myśli o tym i chce wypłynąć na ocean oprogramowań do zarządzania nieruchomościami. Horyzonty są szerokie więc z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie. Pytanie tylko do zarządców statek z jakim oprogramowaniem będą chcieli wpuścić do własnego portu. Czy tylko ten, który różni się od innego zakresem funkcjonalności bądź prostotą użytkowania? Czy to aby nie za mało?

Czym tak naprawdę jest eMieszkaniec.pl?

Gdybyśmy jako zespół eMieszkaniec.pl mieli wskazać nasze miejsce wśród flotylli programów do zarządzania mielibyśmy proste zadanie. Nie ma tam nas. eMieszkaniec.pl nie jest programem do zarządzania nieruchomościami. Na tle konkurencji nie wyróżnia się zakresem funkcjonalności, modularnością systemu czy prostotą użytkowania. W naszym rozumieniu, te cechy to dziś warunek konieczny każdego dobrego programu, a nie cecha różnicująca.

Chcieliśmy, aby eMieszkaniec.pl był czymś więcej niż suchym programem. Był stylem myślenia o oprogramowaniu. Po pierwsze, nasze rozwiązanie od początku do końca nie jest wielomodułowe. Nie służy zarządzaniu nieruchomościami, obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów czy obsłudze nieruchomości komercyjnych. Jest systemem przeznaczonym stricte dla wspólnot mieszkaniowych. eMieszkaniec.pl to dedykowane rozwiązanie dla wspólnot, uwzględniające tylko i wyłącznie ich specyfikę zarządzania i rachunkowości.

Po drugie, dzięki charakterowi i architekturze systemu, eMieszkaniec.pl jest uosobieniem samodzielności. Autonomia bowiem była główną ideą jaka przyświecała nam podczas tworzenia aplikacji. Liczne rozmowy z zarządcami i administratorami wskazały nam jasny kierunek. Prowadzone wspólnoty nie są korporacjami, ale małymi działalnościami, którym zależy na wysoce niezależnej i swobodnej pracy. To, że narzędzie ma być kompletne i proste było już tylko konsekwencją systemu.

Zależało nam na tym, aby zarządca czy administrator wspólnoty był całkowicie sam w stanie obsłużyć wszystkie niezbędne zadania wynikające z charakteru pracy. I to z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i czasie. Bez konieczności skomplikowanych procedur. 

eMieszkaniec.pl a konkurencja

eMieszkaniec.pl nie jest rozwiązaniem najdoskonalszym. Nie jest też rozwiązaniem najlepszym. Jest natomiast rozwiązaniem specjalnym. Dedykowanym wspólnotom mieszkaniowym, których obsługa wymaga indywidualnego podejścia. Szczególnie w kwestii rachunkowości. Najlepiej to widać na przykładzie płatności za oprogramowanie. System nie uwzględnia licencjonowania, opłaty wstępnej czy kosztów wdrożenia. Korzystanie z programu odbywa się poprzez rozliczenia za każdą jedną wspólnotę. Bez żadnych dodatkowych kosztów. 
Nasz system jest najbliższy wykładni przepisów prawa i praktyki. Udało nam się bowiem stworzyć zespół, który dzięki swej wiedzy i doświadczeniu połączył to co praktyczne, z tym co teoretyczne. 

Co więcej, dzięki swojej specjalizacji eMieszkaniec.pl jest rozwiązaniem, którego architektura informatyczna pozwala na swobodne przebudowywania systemu zgodnie z pojawiającymi się trendami. Nie ma więc możliwości, że nie dotrzymamy rynkowi kroku. Wręcz odwrotnie, jesteśmy w stanie być o kilka przed nim. A tę wędrówkę dopiero zaczęliśmy.

Kategorie