Zmiany w systemie eMieszkaniec po aktualizacji z 30.11.2022 r.

Zmiany w systemie eMieszkaniec po aktualizacji z 30.11.2022 r.

Udostępniamy Państwu kolejny pakiet zmian, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich tygodniach. Oprócz zmian w funkcjonalnościach systemu dokonaliśmy także zmian, które pozytywnie wpłyną na jego wydajność. Będzie to odczuwalne szczególnie w dużych bazach danych. Poniżej przedstawiamy szczegóły wprowadzonych zmian funkcjonalnych.

Nadawanie numerów dokumentom oraz numeracji w ewidencji księgowej (numery dowodów i operacji księgowych)

Od dziś, każdy dokument wystawiony w systemie eMieszkaniec (faktura, nota czy polecenie księgowania) otrzyma numer już w momencie utworzenia. Dla dokumentów wystawianych ręcznie (z poziomu wystawiania faktur sprzedaży, not obciążeniowych czy poleceń księgowania) numery te będą dodatkowo podlegały edycji. Z kolei wewnętrzne numery ewidencji księgowej (dowodu i operacji) otrzyma każdy dokument (przychodowy, kosztowy, wewnętrzny oraz wyciąg bankowy) na etapie wystawiania lub wprowadzenia do ewidencji księgowej.

Wycofywanie zatwierdzenia księgowanych dokumentów

Od teraz, zatwierdzenie każdego dokumentu księgowego (także naliczenia czy rozliczenia opłat) może być wycofane samodzielnie przez użytkownika za pomocą polecenia „Wycofaj zatwierdzenie”, dostępnego z poziomu wszystkich list dla zatwierdzonych dokumentów (tj. m.in. w naliczeniach opłat za lokale, naliczeniach odsetek, rozliczeniach opłat za świadczenia ale także w dokumentach kosztowych czy wyciągach bankowych). Wycofania zatwierdzenia naliczeń lub rozliczeń można dokonać pod warunkiem, że nie zostały one stornowane (w takich przypadkach w pierwszej kolejności należy wycofać zatwierdzenie storna i usunąć te storna). Nie jest możliwe także wycofanie zatwierdzenia dokumentów (naliczeń), które zostały uwzględnione w zaliczkach w wykonanym rozliczeniu mediów. By wycofać zatwierdzenie takich naliczeń, w pierwszej kolejności należy dokonać resetu wyniku rozliczenia z poziomu rozliczeń mediów.

W rozliczeniu mediów tylko zatwierdzone dokumenty

Niezwykle istotna zmiana w stosunku do wcześniejszych wersji systemu eMieszkaniec zaszła także w funkcjonalności „Rozliczenia świadczeń”. Od teraz w każdym wykonywanym rozliczeniu, jako zaliczki będą uwzględniane wyłącznie zapisy księgowe utworzone przez dokumenty (naliczenia), które zostały zatwierdzone.

Poza powyższymi kluczowymi zmianami, wprowadzony został jeszcze szereg drobnych zmian i poprawek (m.in. wyeliminowano błąd powodujący zawieszanie tzw. zadań wykonywanych w tle).