Archiwum dokumentów wspólnoty w cyfrowej formie

Moduł Dokumenty stanowi narzędzie umożliwiające przechowywanie i ewidencję wszelkich dokumentów wspólnoty w cyfrowej formie.

Archiwum dokumentów wspólnoty

Aplikacja Dokumenty daje m.in. możliwość prostego obiegu dokumentów, pomiędzy wspólnotą, księgowym a właścicielami. Etykiety nadawane dokumentom pozwolą na szybkie odnalezienie dokumentów wzajemnie ze sobą powiązanych.

W dobie powszechnej cyfryzacji zapewnienie możliwości tworzenia cyfrowego repozytorium i archiwum dokumentów stanowi jedną z priorytetowych funkcji nowoczesnego oprogramowania dla wspólnot mieszkaniowych. System eMieszkaniec.pl, w ramach modułu „Dokumenty”, zapewnia nieograniczoną przestrzeń dyskową na skany lub fotografie dokumentów papierowych oraz wszelkich innych dokumentów w postaci elektronicznej.

Każdy z dodanych do systemu dokumentów możesz w łatwy sposób opisać, sklasyfikować oraz nadać mu etykiety. Każdy dokument możesz także przypisać do określonego lokalu lub osoby (właściciela, członka zarządu, kontrahenta) poprzez nadanie etykiety specjalnej.

Dzięki prostemu obiegowi dokumentów, stanowiącemu integralną część systemu, w intuicyjny sposób przekażesz dokumenty w kompetencje księgowego obsługującego księgowość wspólnoty, zarządcy administrującego wspólnotą lub udostępnisz je właścicielom lokali.

Zobacz pozostałe moduły

Wspólnota

Ewidencja zasobów i rejestr właścicieli lokali
więcej →

Księgowość

Automatyczne naliczanie zaliczek eksploatacyjnych
więcej →

Media

Ewidencja liczników i rozliczania zużycia
więcej →

Uchwały

System podejmowania i ewidencji uchwał
więcej →

Sprawozdania

Plany gospodarcze i sprawozdania finansowe
więcej →

Dokumenty

Archiwum dokumentów wspólnoty online
więcej →

Komunikacja

Komunikacja z mieszkańcami
więcej →

Panel eMieszkańca

E-kartoteka właściciela lokalu
więcej →

CRM Zarządcy

Administracja kontem i wspólnotami
więcej →

Masz pytania?

Zobacz sekcję FAQ lub Napisz do naszego konsultanta s.skalski@emieszkaniec.pl