Poznaj możliwości modułu Dokumenty

Gromadzenie dokumentów w postaci cyfrowej, obieg dokumentów pomiędzy zarządcą a księgowym, a przede wszystkim wygodna wyszukiwarka. Zobacz, jak łatwo organizować dokumentację wspólnoty w module Dokumenty.

Obsługa dodawania dokumentów do archiwum została zaprojektowana w taki sposób, abyś mógł jednorazowo załadować zebrane na przestrzeni czasu dokumenty. Procedurę tę można porównać do masowego dodawania zdjęć w celu wywołania w internetowym laboratorium fotograficznym. Po prostu zbierasz dokumenty, w wolnej chwili wrzucasz do archiwum, opisujesz je i udostępniasz zainteresowanym osobom.

W ramach modułu Wspólnota masz możliwość zdefiniowania właściciela lokali niewyodrębnionych (np. gmina czy deweloper), do którego lokale te przypisywane są w sposób automatyczny. Definiowani są też poszczególni właściciele wyodrębnionych lokali. eMieszkaniec.pl umożliwia przechowywanie kompletu informacji zarówno odnośnie właścicieli bieżących, jak i właścicieli historycznych. Co najważniejsze – z poziomu modułu Wspólnota masz możliwość definiowania dla każdego z właścicieli dostępu do Panelu Mieszkańca.

Moduł Dokumenty Wspólnoty

Możliwości modułu Dokumenty

Szybkie dodawanie dokumentów do archiwum

Aplikacja umożliwia Ci masowe dodawanie dokumentów w analogiczny sposób, jakbyś dodawał zdjęcia w celu wywołania w internetowym laboratorium fotograficznym. Niezależnie od tego, czy dodajesz skany, czy fotografie dokumentów, w łatwy sposób możesz je pogrupować i sklasyfikować.

Obieg dokumentów pomiędzy wspólnotą, księgowością i właścicielami lokali

Podział uprawnień w systemie eMieszkaniec.pl na przedstawiciela wspólnoty i księgowego pozwala na udostępnienie funkcjonalności przekazywania dodanych do repozytorium dokumentów zarówno w kompetencje wspólnoty, jak i księgowego. Każdy dokument może także zostać udostępniony do wglądu właścicielom lokali.

Prosta klasyfikacja każdego dokumentu

Dzięki intuicyjnemu systemowi nadawania dokumentom etykiet w łatwy sposób oznaczysz każdy dokument charakteryzującą go frazą lub – za pomocą specjalnych etykiet – przypiszesz do określonego lokalu czy osoby (właściciela lokalu, członka zarządu wspólnoty czy kontrahenta).

Funkcjonalna wyszukiwarka dokumentów w archiwum

Znalezienie konkretnego dokumentu związanego z Twoją wspólnotą mieszkaniową nie będzie stanowić problemu. Wyszukiwarka zawarta w module „Dokumenty” umożliwi Ci przeszukiwanie zarówno wg prostych, jak i złożonych kryteriów. System nadawania etykiet pozwala także na szybki dostęp do powiązanych ze sobą dokumentów.